Trợ giúp

Bạn có thắc mắc hay bất cứ điều gì hãy comment bên dưới nhé, やさしい日本語 sẽ trả lời các bạn sớm nhất có thể.
Thank you and best regards.