<p>Mặc dù kết quả của kì thi JLPT 07/2019 của bạn có tốt hay có tệ đến mức nào đi chăng nữa thì bạn cũng không được ngừng cố gắng. Học tập không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng đó là cách bạn mang tri thức đến với những thành công của bạn sau này. Hãy cố gắng nỗ lực thì tương lai sẽ không phụ lòng bạn. Chúng mình cũng luôn nỗ lực tạo ra những bài học quý báu dành đến cho những con người luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Sau đây là video tổng hợp toàn bộ ngữ pháp N3 cùng với những hình ảnh dễ hiểu dễ nhớ. Yasashiinihongo sẽ luôn cùng bạn đi đến những thành công trên con đường học tiếng Nhật.</p> <p>#yasashiinihongo</p> <p>"Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đổi bạn"</p> <p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bvbB527HAQs" width="560"></iframe></p>