<p>Chúng mình đã dành cả tuổi thanh xuân để sưu tầm đề thi JLPT qua các năm để tổng hợp lại cho mọi người. Qua các video nghe giúp các bạn cải thiện rõ rệt được tình trạng nghe của mình và tiếp cận một các thực tế các đề thi JLPT. Các bạn sẽ tự tin với các đề thi nghe JLPT và nó sẽ trở thành thế mạnh của bạn qua mỗi kì thi. Yasashii Nihongo sẽ cam kết cập nhật cho các bạn những đề thi JLPT mới nhất cũng như là những video học tiếng nhật hữu ích nhất. Hãy cùng nhau chia sẻ để giúp các bạn cùng học tiếng Nhật có cơ hội tiếp cận đề thi nhé. Cảm ơn!<br /> <br /> <iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HpGvyK7PApE" width="560"></iframe><br /> <br />  </p> <p><a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23yasashiinihongo" spellcheck="false">#yasashiinihongo</a> <a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23n3" spellcheck="false">#n3</a> <a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C4%91%E1%BB%81ch%C3%ADnhth%E1%BB%A9cn3" spellcheck="false">#đềchínhthứcn3</a></p>