<p>Bọn mình cập nhật tiếp đề thi nghe JLPT N3 2016 lần 2. Đề thi rất hay và tổng hợp được kiến thức cho mọi người. Mẫu đề thi gần đây cũng khá sát với đề thi của năm vừa rồi. Để rèn luyện kĩ năng nghe thì mình khuyên các bạn nên nghe thật kĩ và hiểu được nội dung. Nó giúp bạn có kiến thức vững chắc để áp dụng ngoài thực tế chứ không chỉ để vượt qua các đề thi. Chúc các bạn học thật tốt và vận dụng được những gì đã học vào thực tế.<br /> <br /> <iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1SNOHR70-60" width="560"></iframe></p> <p><a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23yasashiinihongo" spellcheck="false">#yasashiinihongo</a> <a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23n3" spellcheck="false">#n3</a> <a dir="auto" href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C4%91%E1%BB%81ch%C3%ADnhth%E1%BB%A9cn3" spellcheck="false">#đềchínhthứcn3</a></p>