<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ý nghĩa: nghĩa là<br /> <br /> Cấu trúc:  </span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">2)参照</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Cách sử dụng:<br /> 1) Là cách nói trích dẫn kết luận là </span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">「つまり〜だ」</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">, sau đó giảithích về việc đó sau khi tiếp nhận sự việc. Ở ví dụ ③ là tiếpnhận sự việc đối phương nói sau đó xác nhận lại với đốiphương. 2) Về cơ bản là đi với thể thông thường nhưngngười nói đôi khi kèm giải thích hay kết luận nên đi với nhiềuthể.<br /> <br /> Ví dụ:<br /> <br /> ①</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">社長は急に出張したので、今日は会社に来られません。つまり、会議はできないということです。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">②</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">山田さんはまだ来ていませんか。つまり、また遅刻ということですね。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">③</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">係の人:明日は特別の行事のため、この駐車場は臨時に駐車禁止になります。</span></span></span><br /> <span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">客:ということは、つまり車では来るなということですね。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Ví dụ(có hiragana):<br /> <br /> ①</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">社長</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">しゃちょう</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> は急に</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きゅうに</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 出張したので、今日</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きょう</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> は会社</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">かいしゃ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> に来</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">こ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> られません。つまり、会議</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">かいぎ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> はできないということです。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">②</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">山田</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">やまだ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> さんはまだ来て</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きて</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> いませんか。つまり、また遅刻</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">ちこく</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> ということですね。</span></span></span><br /> <br /> <span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">③</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">係</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">かかり</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> の人</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">じん</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> :明日</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">あす</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> は特別の</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">とくべつの</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 行事</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">ぎょうじ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> のため、この駐車</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">ちゅうしゃ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 場</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">じょう</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> は臨時</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">りんじ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> に駐車</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">ちゅうしゃ</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> 禁止</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きんし</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> になります。</span></span></span><br /> <span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">客</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">きゃく</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> :ということは、つまり車</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">くるま</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> では来る</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">(</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif">くる</span></span></span><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">)</span></span></span><span lang="JA" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Yu Mincho",serif"> なということですね。</span></span></span><br /> <br />  </p>