<p>Tình cờ mình có kiếm được cuốn sách về giao tiếp với những các bài hội thoại, mẫu câu,</p> <p> </p> <p>hình ảnh cực kì sinh động sẽ mang đến cho bạn cảm giác quen thuộc và thêm niềm yêu thích tiếng nhật hơn nữa.</p> <p> </p> <p>Mọi người cùng học thử và cho ý kiến nhé.</p> <p> </p> <p>Mình sẽ cố gắng tìm và up nhiều tài liệu hơn nữa để mọi người nâng cao tiếng nhật</p> <p> </p> <p>dễ dàng hơn.</p> <p> </p> <p>Thân ái và chiến thắng hì.</p> <p> </p> <p>Link:   <a href="https://drive.google.com/file/d/1H64gzAjlDGlCOS1b5Xd7TGCRiUqMEual/view?usp=sharing" target="_blank">56 chủ đề giao tiếp tiếng nhật</a></p>