<p>Tổng hợp ngữ pháp hay dùng cùng với những đoạn hội thoại cực kì hay ho để bạn có thể nhớ lâu nhất cấu trúc ngữ pháp. Giúp bạn rèn luyện kĩ năng nghe và áp dụng giọng chuẩn người bản ngữ.</p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/kYNELYTWZyU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>