Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trang web học tiếng Nhật của chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và người sử dụng. Trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại. Thông tin này được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cho bạn và để liên lạc với bạn về các hoạt động và thông tin của trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ cho bạn, cập nhật các thông tin mới nhất về trang web, phản hồi các yêu cầu hỗ trợ của bạn và giải quyết các tranh chấp. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng một số công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm mã hóa SSL.

Cookie và dữ liệu định vị

Chúng tôi sử dụng cookie và dữ liệu định vị để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và được sử dụng để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Dữ liệu định vị là các thông tin được thu thập về vị trí địa lý của thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie và dữ liệu định vị để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và không sử dụng chúng để thu thập.

Bài viết mới

Video mới

Kết nối