Luyện Nghe JLPT N3 Có Script
Japanese listening
Practice japanese
Learn japanese
Từ vựng tiếng nhật
Yasashii Nihongo
Hội thoại tiếng nhật
Từ vựng N3
Học tiếng Nhật
Tự học tiếng Nhật online
Học tiếng nhật online
Hội thoại tiếng nhật
Nghe tiếng nhật
Luyện nghe tiếng nhật
Từ vựng n4
Tiếng nhật giao tiếp hàng ngày
Nghe n3
Shadowing
Luyện nghe tiếng nhật n3
Luyện nghe N3
Shadowing n5

*① Giao tiếp*

▶️ Tiếng Nhật Giao Tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=vgQ9JQLmQu8&list=PL5Ei7Hk9zORezYWC-lDASV4RYSrCGckOU

▶️ 30 Bài Phản Xạ Tiếng Nhật: https://www.youtube.com/watch?v=kYNELYTWZyU&list=PL5Ei7Hk9zORfogeBtEtKAmpz5QIh6Es5m

▶️ Tổng Hợp Tiếng Nhật Trong 1 Video: https://www.youtube.com/watch?v=Y4RtmbsbKuc&list=PL5Ei7Hk9zORfaiEp8OaL3rcGujsRnpT0d

*② N3*

▶️ JLPT N3 Đề Chính Thức Các Năm Cũ: https://www.youtube.com/watch?v=HpGvyK7PApE&list=PL5Ei7Hk9zORen26tCYZuIcIiMVqc7DfUF

▶️ JLPT N3 Đề Sưu Tầm Nhiều Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=vWymgabn09c&list=PL5Ei7Hk9zORfFGxYfH_0yO9cakdRC24tT

▶️ JLPT N3 Nghe Có Script: https://www.youtube.com/watch?v=3mBVAoWfVK0&list=PL5Ei7Hk9zOResfGHwyJrGsTIApxqLk--v

▶️ Toàn Bộ Từ Vựng JLPT N3: https://www.youtube.com/watch?v=U6Je8G9rMbs&list=PL5Ei7Hk9zORdmgbBa66Ei8XlS1-kTnLBw

▶️ 20 Đề Thi N3 Phần Từ Vựng: https://www.youtube.com/watch?v=EEs72ylBGYE&list=PL5Ei7Hk9zORdJjrintsxXBzbeC2rVTAMc

*③ N2*

▶️ JLPT N2 Đề Chính Thức Các Năm Cũ: https://www.youtube.com/watch?v=EJ3IfjrUrJU&list=PL5Ei7Hk9zORfcl_b003wZ73m1oFiAxoTS

▶️ JLPT N2 đề Sưu Tầm Nhiều Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=KYoqKtaqF_I&list=PL5Ei7Hk9zORdfq1Q4dAA9X6tvxC6V2YQ-

▶️ JLPT N2 Nghe Có Script: https://www.youtube.com/watch?v=VJsPKfoX9V4&list=PL5Ei7Hk9zOReZo2IxTnBQ5Mq6fKwCc94N

▶️ Toàn Bộ Từ Vựng JLPT N2: https://www.youtube.com/watch?v=VGUeO13L6zM&list=PL5Ei7Hk9zORfXCi93ZMlg1v1mYSLKPr_E

*④ N4*

▶️ JLPT N4 Nghe Có Script:

▶️ JLPT N4 đề Sưu Tầm Nhiều Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=BiBRssGaT6k&list=PL5Ei7Hk9zORfvGsxWNNpga3ZlkmFSZ4DG || https://www.youtube.com/watch?v=Sl0zpYun6Bg&list=PL5Ei7Hk9zORd1Dg6DM5s3ZW4TnWXVdlIA

▶️ Toàn Bộ Từ Vựng JLPT N4: https://www.youtube.com/watch?v=heMviMHb-hI&list=PL5Ei7Hk9zORfC1cbZB4golK3mZGcSniYP

Xem nhiều video học tiếng Nhật tại đây!

Bài viết mới

Video mới

Kết nối